D10a:223-226


(Kartsidan:)
Söder-norr.
Lijnbergh, cronohemman 1/4.
Giälettz engh, til 10 lass höö, humblegårdh til 100 stenger.
Byrke-lera.

Giälettz engh til 14 lass höö.
Söder-norr.
Råstorp, cronohemman 1/4.
Byrkelera.

Söder-norr.
Örjordh.
Stenßry.
Engh til 5 lass höö öfwer alt giälett.

Engh öfwer alt til 12 lass höö.
Kiär engh.
Söder-norr.
Örjordh.
Boery, cronohemman 1/4.

Anders Bengta.
Men  menniskan  min wenlige.

(Baksidan:)
Åby sochen. Lindberg, Rostorp, Boery, Stenssry.  Nummer 18.
Folio 223. 224. 225. 225. 226.

(Bibeltext, ej transkriberad:)