D10a:227-230


(Kartsidan:)
Lille Alery, cronohemman 1/4.
Engh till 6 lass höö.
Söder-når.
Måsse, kiär och skogängh.

Engh öfwer alt til 16 lass höö.
Söder-nor.
Öde.
Tuna, cronohemman 1/2.
Öde.
Öde.

Mårleja siön.
Stora Mårleija, cronohemman 1/2.
Kiär engh.
Swartmylla.
Sånjord.
Humblegård till 100 stenger.
Söder-når.
Engh till 18 lass höö.

Lille Mårleja, cronohemman 1/4.
Engh öfwer alt till 16 lass höö.
Humblegårdh til 100 stengher.
Söder-nor.

(Baksidan:)
Åby sochen. Lilla Alery. Tuna. Stora Mårläja, Lilla Morläja.  Nummer 8.
Folio 227. 228. 229. 230.