D10a:23-24


(Kartsidan:)
Kiär engh.
Kiär engh.
Söder.
Elack hårdh walz engh noget medh skogh.
Lindh.
Gärdes engh.
Frelse Strömmesta.
Lindh.
Godh hårdh walz engh.
Lindh.
Här tager Hadesta ägor wid.
Här tager Halberga ägor wid.
Nor.
Lindh.
Lindh.
Här tager Walby ägor wid.
Här tager Lorby ägor wid.

(Baksidan:)
Afmätt och calculerat.

Kulla skatte hemman 1, och ett skatte utbordh, cronehemman 1,
frälse hemman 1 och tu frelse utbool.
F.  Både giärden leerjordh.
1.  Skatte gård. Bredh åker   50 aln. Höö 40 lass.
2.  Crone gård. Brede bool  18. Smale bordet 10.  Höö 20 lass.
3.  Skatte utbordh som lyder till 1/2 gården i Loreby. Bred åker 20 och frelse utboer inne medh
                                                                              sigh, 2 aln. Höö 16 lass.
4.  Frelse gård.  Bred åker  50 aln. Hö 40 lass.
5.  Frälse utboor som lyder till Haleberga. Bred åker 10 aln. Höö 8 lass.
Noch ett frelse utbool som lyder Qwarnetorp til och finnes inga tompt ter till, 5 aln. Höö 3 lass.
Skogh och utmark till behof.

Sanligh helsan samp myckin welmågo iagh
altijd mine kiere för önskar.

Swanssalss sochn, Kulla och Stömmesta, numro 35.

Anders Börgesson.

Folio 23. 24.