D10a:231-234


(Karttext:)
Engh öffwer alt till 18 lass höö.
Cronohemman 1.
Stoore Alery, cronohemman 1.
Söder-når.
Humblegård till 200 stänger.
Sand iord.

Söder-når.
Engh till 8 lass höö.
Mad.
Sånjord.
Sånjord.
Skrädere torp, crono 1/4.

Engh öffwer altt till 16 las höö.
Söder-når.
Fultt med bärgh och skogh.
Steengålzhultt, cronohemman 1/4.
Humblegård till 100 stenger.
Sånjord.
Sånjord.

Engh med skogh och bärgh, och till höö 12 lass höö.
Enghewal i gärdet.
Sandjord.
Sand-jord.
Önan, cronohemman 1/4.
Humblegård till 100 stenger.
Engh.
Söder-når.

Nu will tjenst will iagh med.

Min gudh och fadher.

Min.

(Badsidan:)
Åby sockn. Stoore Alery, Skräddarp, Steengalzhultt, Önan.  Nummer 9.
Folio 231. 232. 233. 234.