D10a:239-242


(Karttext:)
Ärmenaby, cronohemman 1.
Humblegård till 200 stänger.
Gerdez engh.
Söder, når.
Muliord.
Godh hårdwalzängh till 20 lass höö öfuer altt.
Någott till skogh och bärgh.

Bergh och skogh.
Söder-nor.
Ingen skogh eller engh, än som gierdett till 10 lass.
Hemminghzby, cronohemman 1/2.
Öriordh.

Engh medh bergh och skogh till 25 lass höö.
Ingen skogh som dufuer till fall.
Söder-nor.
Biörke lerra.
Bökke, crone 1.

Biörk lera.
Söder-nor.
Kiälkeboll.
Muliord.

(Baksidan:)
Åby sochen. Armenaby, Hemmingzby, Böke, Kielkeboo. Nummer 11.
Folio 239. 240. 241. 242.