D10a:247,250


(Kartsidan:)
Örjord.
Håketorp, cronohemman 1/4.
Sanck kiärängh.
Sanck kiärengh.
Emellan bergen ähr sancka kiär ängen.

Måssar och bärgh.
Fagerhultt.
Engh full mädh skogh och bärgh.
Sanjord.
Odugeligh mark mäd bergh och steen.

(Baksidan:)
Åby sockn. Håletorp, Fagerhultt.  Nummer 21.
Folio 247. 250.