D10a:248-249


(Kartsidan:)
Engh til 30 lass höö, skogh och utmark til behof.
Söder-norr.
Dalen.
Eng till 14 lass höö.
Örjordh.
Ingebola, cronohemman 1/2.
Byrkelera.

Söder-norr.
Jonstorp cronohemman 1/4.
Byrkelera.
Giärdes engh til 12 lass höö.
Skogh och utmark til behof.

< >nlige helsan försändh medh
< >echtigh.

(Baksidan:)
Åby sokn. Ingebooll och Dalen, Joonstorp.  Nummer 16.
Folio 248. 249.