D10a:255


(Kartsidan:)
Engh1 medh skoogh och bärgh, till 14 lass höö.
Sanjord, ller, örjord.
Fijflefall, cronohemman 1/4.
Söder-norr.(Med blyerts:)

(Baksidan:)
Åby sockn. Fiflefall, cronohemman 1/4.  Nummer 26.
Helsan medh gudh, gudh alzmechtigh nu och altidh tillförne önsker.
Folio 255.

____________
1Härefter överstrukit: öffwer.