D10a:257


(Karttext:)
Når.
Måssar eller kiär engh som icke bärgas kan när såsom wättåhr ähr.
Sandkulla.
Sånkulla gölan.
Söder.
Kiärengh, myckit med bergh och backar.

Helsan.  Laurentig.
Min wenligh helsan.
Menniskan.
Kom frälsare christe gudhz ewiga w.
Ge.
Wij troo
ij
z z z z z.

(Baksidan:)
Såndhkullen.
Åby sockn. Sandkulla.  Nummer 23.
Folio 257.