D10a:26


(Kartsidan:)
Nor.
Här taga Lorby ägor wid.
Engh.
Engh.
Här taga Walby ägor wid.
Engehage.
Engehage.
Här taga Kulla ägor wid.

(Baksidan:)
Afmät och calculerat.

Hallebergha crono 1 och uthjordh, frälse 4.
1.  Crono hemman 1.    Bred åker   40 aln. Höö 12 lass.
2.  Frälse hemman 1/2.  Bred åker   35 aln. Höö 9.
3.  Frälse hemman 1/2.  Bred åker   17 aln. Höö 6 lass.
4.  Frälse hemman 1/2.  Bred åker   37 aln. Höö 11 lass.
5.  Frälse hemman 1.    Bred åker   50 aln. Höö 3 lass.
6.  Crone utjordh.          Bred åker   7 aln. Höö 3 lass.
A.   Leerblandat jordh.    B.  Leerjordh.
    Flere nyttigheter fins intett.

Swantzhalss sochn,  Halberga,   numro 45.
Folio 26.