D10a:263


(Kartsidan:)
Nor-söder.
Skog bergh och backar.
Skogh och berg.
Beteshage, och under tijden berges det som duger till engh.
Hägna.
Backar och skogh.
Engh med bergh och skog.
Skogig engh.

Humblegård til 300 stenger.
Engh til 30 lass höö.
Åkergierden ähre ör och sandiord.

(Baksidan:)
Åby sochn. Hägna.  Nummer 25.  Folio 263.