D10a:264-265


Nor.
Gammall sweed.
Eckebergh, cronohemman 1.
Örjord.
Engh till 30 lass höö, full mäd skoogh och bärgh.
Söder.

Fogletorp.
Engh till 10 lass höö.
Noock med skogh och bärgh.

(Baksidan:)
Åby sockn. Eckebergh, Lassarp, Fugletorp.  Nummer 24.
Folio 264. 265.