D10a:266


(Kartsidan:)
Söder-når.
Hårdwaldz engh mädh skoogh.
Muljord.
Hästhaghe, sanckt kiär.
Skwalte qwarn.
Sancktt kiär.
Hårdwaldss engh, någott medh skoogh.
Sancktt kiär.
Håla giölan.
Engh öffwer altt, till      lass höö.

(Baksidan:)
Åby sockn. Håla, cronohemman 1/2.  Nummer 28.
Folio 266.

Per Jonsson.

Lysingz häradtz maculatuur
collationerade efftrr boken
anno 1643, in novembri.