D10a:27


(Kartsidan:)
Glänåss ägor taga wid.
Söre gierdett.
God giär-des engh.
Här tager Öfreby ägor wid.
Nårre gierdett.
Öfreby ägor.
Söder     Når.

(Baksidan:)
Swansshals sockn, Sarsögha. Numro 37.

Afmät och calculerat.

Särzögha, skatte hemman 2, frelse hemman 1/2.
1.  Söre skattegården. Hafwer wtij byemåll 90 alna. Höö till 10 lass.
2.  Skattegården hafwer wtij byemåll 55 alna. Höö till 7 lass.
3.  Frälse gården hafwer wtij byemåll 17 allna. 3 höö till        lass1.
4.  Nåck ett frelss wttbord såsom lyder till Halbärga till 8 alna. Höö till 1 1/2.
    
Någott till beteshaghen. Inge annor wttmark eller mulebete.
5.  Söre gierdet är muljord och beblandat medh leera.
N.  Nårre giärdet, swarttmylla.

Särzögha utsäde.

Folio 27.

Anders Börgesson.

_______________
1Höö till 3 lass. ms.