D10a:28-29


(Kartsidan:)
Nor.
Här tager Swanzals ägor wid.
Fnugh walz engh till 8 lass höö.
Lerjordh.
               A   19 tunnor.
Utsäde  { B   17 tunnor.
               C   20 lass.
Stora Solberga, crono hemman 1.
Här tager Lilla Solberga wid.
Aska lera.
Fnugh walz engh til 8 lass.
Betes hage medh granskogh.
Betes hage medh gran skogh.

Här tager Yxnekulla wid.
Elack fnugh walz engh till 8 lass höö och hafwer halwa engen til betes-waldh.
Dumjordh.
Askelera.
Här tager Swän-zals wid.
Lilla Solbärgaa crono hemman 1/2.
Här tager Stora Solberga wid.
                  A    9 tunnor.
Utsäde    {  B    8 tunnor.
                  C    12 lass.


(Baksidan:)
Swanssals sochn,  Lilla och Stora Solberga,  numro 38.
Swansals sochn,            
Folio 29.

Afmät och calculerat
Anders
Börgesson.

Folio 28. 29.