D10a:30-33


(Kartsidan:)
Alsike cronohemman 1/4 .
Utsäde 2 1/2 tunnor.
Nor.
Muljordh.
Godh hårdh walz engh till 36 lass höö, ful medh skogh.
Liten utmark.
Söder.

Nor.
Kiär engh.
Kiär skattehemman 1/2.
Utsäde i Kiär.
Kiär engh.
Örjordh i alla giärden.
Elack hårdhwalz engh,
18 lass öfwer alt,
ful medh skogh.
Litet utmark.

Örjordh.
Tompta cronohemman 1.
Utsäde
Litet skogh och utmark.
Örjordh.
Söder.
Hårdhwalz engh til 20 lass.
Öfwer alt medh skogh.
Muljord.
Örjordh.
Nor.
Enge hage.
Star engh.
Muljordh.

Dalbobeta cronohemman 1/2.
Utsäde.
Något skogh och utmark.
Giärdes engh.
Sandhjordh.
Söder.
Engh till 16 lass öfwer alt.
Engh.
Sandjordh.
Nor.
Enghe hage.

(Baksidan:)
Swanssalss sochn.  Alsike, Kiär, Tompta, Dalbobeta. Numro 35.
Afmät och calculerat.
Anders Börgesson.
Folio 30. 31. 32. 33.