D10a:34


(Kartsidan:)
Kumbla kiörkia.
Här tager Åseby ägor wid.
Lindh.
Suart mylla.
Lindh.
Här tager Tyttorps ägor wid.
Star engh.
Tåken lacus.
Lindh.
Hårdh waldhz engh.
Detta diket skiljer Giöstinghz och Lysinghz häradht ått.

(Baksidan:)
Afmät och calculerat.
Järsslösa1 skatt 4, crono 2.
1.  Skatte hemman 1. Breda bool 26, smala bolet 11 aln,  höö 20 lass.
2.  Crono hemman 1. Breda åker 22,  höö 16 lass.
3.  Crono hemman 1. Breda åker 22,  höö 16 lass.
4.  Skatte hemman 1. Breda bolet 11, smala bolet 26 aln, höö 20 lass.
5.  Skatte hemman 1. Breda åker 22 aln, höö 16 lass.
6.  Skatte hemman 1. Bredabol 19, smala bol 16 aln, höö 20 lass.
     I både gjerden muljordh.
      Fiske i Tåken.
7.  Kyrkejordh som klåkaren brukar, och en engehump.
8.  En engehump som lyder söder crone gården till i Åsseby.

Af  2 slåtter, utsäde 3 1/2 tunnor.

Kumbla sochn, Järßlösa.  Folio 34. Afmät och calculerat.
Summa på Swanzhalss
och Kumbla sochn.

Folio 34.

___________
1Jäpßlösa ms.