D10a:35-36


(Kartsidan:)
Engh medh Häsleskogh.
Lindh.
Här tager Tuna ägor wid.
Här tager Walle by ägor widh.
Lindh.
Lindh.
Här tager Tungelunda ägor widh.
Lindh.
Lindh.
Lindh.
Söder.
Nor.
Beteshage medh granskogh.
Siötuna ägor taga här wid.
Här tager Jerslössa ägor wid.

(Baksidan:)
Åsseby1 crono hemman 3 1/2 , skatte hemman 1/2.  Afmät och calculerat.
1.  Crone hemman 1.  Bredh åker  26 aln, höö 16 lass.
2.  Crone hemman 1.  Bred åker  26 aln, höö 16 lass.
3.  Crono hemman 1.  Bred åker  11 aln, höö 20 lass.
                                                   { 22
4.  Skatte hemman 1/2.  Bred åker  41 aln, höö 24 lass.
5.  Crono hemman 1/2.  Bred åker  16 aln, höö 10 lass.
     I både giärden stark leerjordh.
             Fiske i Tåken.
      Flere nyttigheter fins intett.
K.  Kyrkejordh som klåkaren brukar och i then ssaden2 feelass skattegården så myckett.

Anderss Börgesson.

Folio 35. 36.

Kumbla sochn, Åßeby. Numro 46. Afmätt och calculerat. Folio 36.

Klåkare åkerer utsäde  1 1/4 tunnor.

Anders Börgesson.

______________
1Aßeby ms.
2Fel för sådden?