D10a:37


(Kartsidan:)
Söder.
Här tager Järslösa ägor wid.
Lindh.
Enge hage.
Lindh.
Lindh.
Engehage.
Här tager Skeeby ägor wid.
Nor.

(Baksidan:)
Tyttorp, skatte 2 halfwa, crono hemman 1.
1.  Skatte hemman 1/2.  Bred åker  21 aln, höö 6 lass. Såsom och ett utboor i Tun-
                                                                                             gelunda.
                                                                                    Hafwer och tedelningh af
                                                                                    skattegården 1/2 i Lorby.
2.  Skatte hemman 1/2.  Bred åker  24 aln, höö 8 lass. 
3.  Crono hemman 1.  Bred åker  21 aln, höö 6 lass.
4.  Skatt utjordh som lyder till Södre gården i Jerßlößa. Bred åker 6 aln, höö 1 lass.
5.  Noch ett skatte uttbor som lyder til Jersslössa.  4 aln, höö 1 lass.
6.  Noch ett skatte utbordh som lyder til Jerlößa.  7 aln, höö 1 1/2 lass.
     Stark lerjordh i både giärden.
     Fleere nyttigheter fins intet.
Nota Bene. Är och 3 åkrar i hwart giärdet såsom lyda till Söder skatte gården hwilka
kallass Piltabordet och är annoterat medh 0.

Folio 37.
Kumbla sochn, Tyttorp. Numro 27.  Afmät och calculerat.

Piltebolet utsäde i hwart giärdet  1 tunnor af 3 åkrar.

Anders Börgesson.