D10a:40.43


(Kartsidan:)
Gimmersta, crono hemman 1.
A.  Wäster giärdet, godh lerjordh.
B.  Öster giärdet, elach askelera.
C.  Engh till 16 lass höö.
Fleere lägenheter fins intett.

Engh.
Engh.
Här tager Runne-sta ägor wid.
Söder.
Nor.

Rööck sockn.
Högbylycka.
Hafwer inne med sigh.
1.  Chrone bool, till 67 aln.
     Engh till 3 lass höö.
2.  Skatteuttbordett, såsom lyder till
3.  Hagen, hafwer i skifte 25, höö 2 lass.
4.  Skatteborden som lyder till
     Ingewaldztorp, hafwer
     wtij skifte både ihoopa, 50 alna, höö
     till 3 lass.
     Ingen lägenheett mera tär till.

Här tager Egbola ägor wid.
Lindh.
Fnugh walz engh.
Söder.
Nor.
Lindh.

(Baksidan:)
Folio 40. 43.
Röck sohn, Högbelycha, Gimmersta. Numro 28. Afmätt och calculerat.

Höghbelyckas
utsäde.

Gimmersta, utsäde i Wästregärdet 9 1/4 , Östregärdet 11 1/4 tunnor. Engh till 12 lass höö.

Anders
Börijesson
1641.