D10a:41-42


(Kartsidan:)
Walla engh, tager wid här näst in-till.
Elack fnugh walz engh medh ekeskogh.
Lindh.
Godh hårdhwalz engh.
Lindh.
Hårdh walz engh.
Fnugh walz engh.
Becken skiljer ått emillan frelses och crones, samp skattes ägor.
Lindh.
Lindh.
Öde åker.
Här tager Hämmingz-torpa ägor wid.
Här tager Millingsta ägor wid.
Hårdhwalz engh medh ekeskogh.
Hårdhwalz engh.
Söder.

(Baksidan:)
Folio 41. 42.

Röckz sochn, Ingewalzstorp, Hajela, Röök.   Numro 33.  Folio 41. 42.

Afmät och calculerat.
Ingewalztorp, skatte hemman 3, frälse 1. Häjela, crono hemman 2 och en 1/2 gårdh som lyder                                                                     till     Hämmingztorp,   sosom och Prästegården Rök.
1.  Skattehemman 1. Bredh åker 40 alnar, höö 20 lass, och 1/2 sin gårdh medh frälse gården,                                     ibidem och i Wal-la en ottingh.
2.  Skattehemman 1/2. Bredh åker 40 alnar, höö 20 lass och en uthjordh i Högby lijka.
3.  Skattehemman 1/2. Bred åker 40 alnar, höö 20 lass och en utjordh i Tolsta.
4.  Crone hemman 1. Thenne både gårdarna äro lika stora medh skatte gårdarna, både i                                            } åker och engh
5.  Crone hemman 1. här hemma. Bredh åker 40 alna, engh 20 lass hö.
6.  Crone hemman 1/2. Bred åker 20 alnar, höö 10 lass och giör fyllest för en heelgårdh
                                   medh Hemminghstorpz ägor.
(Klamrat före nummer 1-6:) 
A.  B.  C.  Häjela och Inge-walztorp.

7.  Frälse hemman 1.  Bred åker 40 alnar, höö 30 lass.
1.  Skatt hemman.  Bred åker 20 aln, höö 15 lass.
(Klamrat före nummer 7 och 1:)
D.  E.  F.  Frälse och skatte.

8.  Pastoris gårdh som hafwer sina ägor särskilt ifrån the andre och noteras medh P.
                                         lerjordh1 i både     giärden.
K.  Kyrke jordh som klåkaren brukar och hafwer en åker i hwart giärdett.
G.  Thee åkrarna komma Millingztorps ägor widh.
A.  Qwekleera.   B. Muljordh och lerjordh.   C. Engh.  Thenna ägorna komma
                                         crone och skatte gårdarna till.
D.  Muljordh och leerjordh2.   E. Leerjordh.  F. Engh.  Thenna ägorna komma
                                         frälse och skatte gården till.
Mycken skogh och utmark.

Ingewaldhztorp, skatte hemman 1 och tu halfwa. Crone hemman 2 i Häijeleda och
                                         1/2 som lyder till Hemmingstorp och äro alle 5 lijka stor.
Utsäde i Wästre giärdet 10 7/8 tunnor, Norre giärdet 8 tunnor, engh till 20 lass höö
                                         till hwartera gården.
Crone utbordet som lyder till Hemingstorp är halparten så stoort. Utsäde i Wästre gärdet
                                         5 3/8 tunnor, Norre gärdet 4 tunnor, höö 10 lass.
Ingewalztorp, frälse gård. Utsäde i Wästregiärdet 20 tunnor, Östre giärdet 19 1/4 tunnor,
                                         engh 30 lass.
Den helle skattegården hafwer sine ägor medh frälse gården. Utsäde i Wästre gärdet
                                         10 tunnor, Östre gärdet 9 3/4 tunnor, engh 10 lass höö.
Röks Prästegård. Utsäde i Wästre gärdet 11 tunnor. Östre gärdet 8 tunnor, engh 30 lass höö.
Kyrkie åker. Utsäde i Wästre gärdet 1/2 tunnor, Östre gärdet 1 1/4 tunnor.

Anders
Börijesson.

_____________
1lejordh ms.
2leerjodh ms.