D10a:44-45, 51


(Kartsidan:)
Nor.
Kiär och skogh.
Bergh och skogh.
Örjordh i alla giärden.
Aßery, crono hemman 1/2.
Skogh.
Koohage.
Ingen skogh eller utmark.
Kiärengh till 12 lass höö.
Söder.

Bergh och skogh.
Örjordh.
Söder.
Nor.
Steen skatte hemman 1/4.
Hårdhwalz engh til 16 lass höö.
Någen skogh och utmark.

Söder
Bergh och skogh.
Skogh engh, crono hemman 1/2.
Ingen skogh eller utmark.
Örjordh och sandh jord i alla giärden.
Hårdh walz engh till 16 lass höö öfwer alt.
Nor.
Bergh och skog.
 
Nor.
Bergh och skogh.
Sandh jordh i alla giärden.
Gyery, crono hemman 1/2.
Bergh och skogh.
Hårdhwalz engh til 16 lass höö öffwer alt.
Ingen skogh och utmark.
Bergh och skogh.
Skogh.
Söder .
Skogh.

(Baksidan:)
Rök sochn, Gyery, Skogh Engh, Steen, Assery.  Numro 31. Afmät och calculerat, folio 44.
                                                            Wästre gärdet  1 1/4 tunnor.
1. Assery, crono hemman 1/2 , utsäde{Östre gärdet 3 1/4 tunnor, engh till 12 lass höö, littet
                                                                                                                                utmark
                                                            Södre gärdet 1 1/2 tunnor.                            .

2. Steen, skatte 1/4, utsäde 2 tunnor, engh till 16 lass höö, littet skogh och utmark.
                                                               
                                                                Wästre gärdet 3 1/8 tunnor.
3. Skoghengh, crono hemman 1/4, utsäde{Södre gärdet 2 tunnor, engh till 16 lass höö, något
                                                                                                                 skogh och utmark.
                                                                 Östre gärdet 3 1/2 tunnor.
                                                       
                                                          Norre gärdet 1 1/2 tunnor.
4. Gyery, crono hemman 1/2, utsäde{Wäster gärdet 4 1/2 tunnor, engh till 20 lass höö, litet
                                                                                                                 skogh och utmark.
                                                          Södre gärdet 2 tunnor.

Anders
Börijesson.

Fadher wår som äst i himblom helga fadher wår som äst i himblom helgat
dee som i hiertat hatta migh achta migh skada göra dock hålat så  ine med.

Folio 44. 45. 51.