D10a:45-47


(Kartsidan:)
Kiär engh till 8 lass höö.
Koohage.
Nor.
Hårdhwalz engh till 8 lass höö.
Borry skatte hemman 1/4.
Söder.
Byrkelera i alla giär-den.
Skogh och utmark til behof.

Nor.
Bergh och skogh.
Hårdhwalz engh til 20 lass höö.
Stengårdh crono hemman 1.
Skogh och utmark til behof.
Byrkelera i både giärden.
Bergh.
Söder.
Engh.

Hårdwalz engh.
Maadh engh till 16 lass höö afwer alt.
Looren lacus.
Östersiöö crono hemman 1/4.
Skogh och utmark till behof.
Fiskewattn i Looren.
Byrkelera i alla giär-den.

Bergh.
Nor.
Gifwetorp crono hemman 1/4.
Skogh och utmark till behof.
Byrkelera i alla giärden.
Bergh och skogh.
Madh engh.
Madh engh till 26 lass höö öfwer alt.

Fadher wår som äst i him-blom helgatt h.

(Baksidan:)
46.47. Rök sochn, Stengårdh, Gifwetorp, Östansiö, Borry. Nummer 30. Afmät och calculerat.

                                         Norre gärdet 1 1/2 tunnor.
Borry skatte 1/4, utsäde i {Östre gärdet 1 1/4 tunnor, engh till 12 lass höö, skogh utmark till behof.
                                        Wästre gärdet 1 3/4 tunnor.

Östansiö crono hemman 1, utsäde i { Norre gärdet 1 1/4 tunnor, engh till 12 lass höö, lijtet skogh
                                                                                                                                  och utmark.
                                                          Södre gärdet 1 tunnor.                         Fiske i Loorn lacus.

Gifwetorp crono hemman 1/4, utsäde 1 3/4 , engh till 16 lass höö, skogh och utmark till behof.

                                                              Norre gärdet 5 1/2 tunnor.
Steengårdh crono hemman 1, utsäde i { Östre gärdet 2 tunnor, engh till 20 lass höö,

                                                              Södre gärdet 3 tunnor.

Anders
Börijesson
1641.

Lysingz häradt
Rökz sochn
afmät och calculerat
af
Anders
Börijesson
åhr
1641
Folio 46. 45. 47.

Fader wår som äst i himblom helgat warde titt nampn tilkom.