D10a:48-51


(Kartsidan:)
Lindh.
Fnugh walz engh til 14 lass full med skogh och bergh.
Muljordh.
Nota Bene. Denna engen kommer Inge-walz torp till och achtas intet här.
Hämingstorp, crono hemman 1.
Utsäde { A. Norregärdet 4 tunnor.
               B. Södregärdet 4 1/2 tunnor.
Engh till 14 lass höö.
Lerjordh.
Hämminghstorp, crono hemman 1, och hafwer 1/2 gården i Inge-walsstorp och Häjelada.
Ingen skogh eller ut-mark.

Bergh och skogh.
Ingen utmark.
Öemark crono hemman 1/2.
Muljordh i alla giärden.
Engh til 12 lass hö.

Eg, crono hemman 1/2.
Engehage.
Engh till 12 lass höö öfver alt.
Kyla, en engh som lyder till Röks Prä-stegårdh till 12 lass höö, full medh bergh och eke-
skog1 och hasleskogh.
Betesshage ful medh bergh och granskogh, nötorftigh skogh.
Bergh.
Örjordh och berg-sugh jordh i alla giärden.
A. Twenne åkrar som brukass til Hemminghz-torp.

(Baksidan:)
Folio 48. 51.
Rök sochn, Ödemark, Eye, Hämminghztorp. Nummer 32. Afmät och calculerat. Folio 48. 51.

Hämmingztorp, crone hemman 1, och hafwer 1/2 sina ägor i Häijela giärden.
Utsäde i Norregiärdet 4 tunnor, Södre giärdet 4 1/2 tunnor, engh till 14 lass höö, ingen utmark.
                                                     
                                                     Wästre gärdet 2 tunnor.
Eye, crono hemman 1/2, utsäde i { Östre gärdet 1 tunnor, engh till 12 lass höö, ingen utmark.
                                                      Södre gärdet 2 1/2 tunnor.
                                                    
                                                             Östre gärdet 4 tunnor.
Ödemark, crono hemman 1/2, utsäde { Södre gärdet 1 1/4 tunnor, engh till 12 lass höö, littet
                                                                                                                 skogh och utmark.
                                                             Norre gärdet 2 1/2 tunnor.

Anders
Börijesson.

______________
1skoch ms.