D10a:49.50


(Kartsidan:)
Nor.
Här tager Runnesta engh wid.
Elack fnughwalz engh medh ekeskogh.
Lerjordh.
Lerjordh1.
Godh hårdh walz engh.
Bergh och skogh.
Muljordh2.
Muljordh.
Bergh och skogh.
Söder.

(Baksidan:)
Walla, crono hemman 2 1/2, skatte 1/8, frelse 2. Afmät och calculerat.

1. Crono hemman. Bredh åker  229 aln, höö til 28 lass.
2. Frälse hemman. Bred åker    169 aln, höö til 20 lass.
3. Crono hemman. Bred åker    161 aln, höö til 17 lass.
4. Crono hemman. Bred åker     77 aln, höö       9 lass.
5. Skatt ottingh.      Bredh åker    65 aln, höö       7 lass.
6. Frälse.                Bred åker      95 aln, höö      14 lass.
Leerjordh och muljordh i båda giärden.

Anders
Börijesson.

Rök sochen, Walla. Nummer 34. Folio 50.

Folio 49. 50.

_____________
1Lerjodh ms.
2Mujordh ms.