D10a:5-6


(Karttext:)
Här taga Östa ägor w<  >
Här tager Booßgård ägor wid.
Här tager Carleby ägor wid.
Här taga Tungelunda ägo wid.
Lindh.
Hårdh waldh engh.
Lindh.
Elak fnugh waldh engh medh ekeskogh.
Lindh.
Här tager Lämminge ägor wid.
Beteswaldh.
Denna engh kommer Åseby till.
Elak fnugh waldh engh medh ekeskogh.

(Baksidan:)
Afmät och calculerat.
Skeeby skatte hemman 2 1/2, crono hemman 1 1/2 och 1/8.
1. Skatte hemman 1.   Bredh åker 70 aln, höö 20 lass.
2. Skatte hemman 1.   Bred åker  39 aln, höö 12 lass.
3. Skatte hemman 1/2. Bred åker 35 aln, höö 10 lass.
4. Crono hemman 1/2. Bred åker 26 aln, höö 8 lass.
5. Crono hemman 1.   Bred åker 26 aln, höö 8 lass.
6. Crono hemman 1/8. Bred åker  9 aln, höö 2 lass.
                                                   205.
I både gärden är askeleera.
Littet skogh och utmark.
Fleere lägenheter fins intet.

Anders
Börijesson.

Lyssingh häradt, Harsta sochn, Skeeby.  Nummer   folio <  >

Folio 5. 6.