D10a:52


(Kartsidan:)
Här tager Egbola engh wid.
Når.
Söder.
Kålsta ägor wid.
Här tager Millingzsta ägor wid.
Lindh.

(Baksidan:)
Summa på Röck sochn

Röök sockn, Hillinghsta, Haghen.  Nummer 26. Afmätt och calculerat.
1. Hillinghsta, skattehemman 1/2, hafwer utij byemål 37, engh till 12 lass höö.
2. Haghen, skattehemman 1, hafwer halfwa sina äghor hema och halfwa borta
    och ähr utij byemåll hema, lijka medh then andra gården, engh lijka här myckitt hema.
3. Noch een ottingh som lyder till halfwa skattegården i Kåålsta, bred åker 16 alnar, höö 5 lass.
4. Nåck frelsse utbord såsom lyder till Knifstortt1 som ähr lijka med skatte ottingh
    både wtij åker och engh.
Utij både giärden ähr leerjord, lititt mulebeete. Flere lägenheter fins icke.

Folio 52.

Anders
Börijesson
1641.

_____________
1Fel för Knifstorp?