D10a:53-54


(Karttext:)
Når-söder.
Elack waldh.
Lilla Egbola.
Fnugh waldz engh och något mäd ekeskogh.
Ingewaldztorp och Häijla ägor wid.
Tufwugh engewaldh.
Här tager Hillingsta och Hagen wid.
Good lind.
God lind.
Skogugh lindh mäd granskogh.

(Texter runt kartan:)
Helsan försändh medh gudh alzmechtigh.
Broderligh helsan försändh medh gudh alzmechtigh nu och tilförende.
Anders Börsson.
Anders.

(Baksidan:)
Afmät och calculerat.
1. Röök socken,  Milinsstorp,  skatteheman,  1 1/2 , bred åker 64 alna,
                                                                                  engh 40 lass höö.
2. Nock skattehemman 1/2,  breed åker 16 alna, engh til 12 lass höö, hwilka half-
    wa skatteboordett lyder till Nårre gården i Kåålsta, och giör fyllest heelgård.
3. Nock en ottingh, såsom lyder till Haghan, breed åker 6 alna, höö till 5 lass.
4. Nock een crone uttgiordh, såsom brukas till Sijbrid, breed åker 6 alna, höö til 5 lass.
5. Nock een frelss uttgiord såsom lyder till Frössengh, bred åker 4 alna, höö til 4 lass.
Utij  både giärden ähr leerjord och någott med muljord beblandatt.
Nödtorftigh mulebete och någott till wedeskogh eller trineskogh.

Anders
Börijesson.

Folio 53. 54.