D10a:55-56


(Kartsidan:)
Nor.
Skenewalz engh.
Lindh.
Betess hage.
Gimästa ägor taga wid.
Lindh.
Lindh.
Beteshage.
Hage.
Söder.

(Baksidan:)
Runnesta skattehemman 1, crone 2.

1. Skatte gårdens, bredebordh 64,   smalebordet 8,             28
2. Crone gårdens, bredebool    18,   smalebordet 16, höö { 16
3, Crone gårdens, bredebool    14,   smalebol     8,              12
A.  Lerjordh,  B.  Speklera                     Afmät och calculerat.
Fleere lägenheter fins intett.
P.  Pastoris åker, utsäde  1 7/8 tunnor.

Anders
Börjesson
1641.

Röks soken, Runnesta.  Nummer 55.

Folio 55. 56.