D10a:62-63


(Karttext:)
Här tager Walby ägor widh.
Skoghutt haghe.
Nor.
Söder.
Berghsugh jordh.
Engehahge.
Swensstorp crono hemman 1/2.
Bergsugott jord.
Engh till 14 lass höö.
Skilnaden emellan Stubben och Swensstorp.

Lindh1  

Örjordh.
Diuregårdz giärdet.
Hårdhwalz engh til 14 lass.
Sijk crono 1.
Här tager Broby ägor  wid.
Elak jord.
Söder.
Lindh.
Skarp örjordh.
Här tager Issberga ägor wid.
Här tager Jussbergh wid.
Söder.

(Baksidan:)
Folio 62.63.
Heeda sokn, Sijk.  nummer 20.  Swänsstorp2. Afmätt och calculerat.

                                                       A   2 1/2 tunnor.
1.  Sijk crono hemman 1. Utsäde { A  14 1/2 tunnor,  engh till 14 lass.
                                                       B   25 tunnor.

2.  Swänsstorp crono hemman 1/2. Utsäde i  { A   3 tunnor     engh till 14 lass.
                                                                        B   4 1/2 tunnor

Anders
Börsson.


___________________
1Lindh ??
2Swässtorp ms.