D10a:64


(Karttext:)
Starengh.
Här tager Kålsta ägor widh.
Hårdhwalz engh.
Här tager Ramsta ägor wid.
Lindh.
Lindh.
Lindh.
Hårdh walz eng.
Lindh.
Nor-söder.
 
(Baksidan:)
Egbola skattehemman 1.  2 skatte uttbordh, crone uttjordh 2,
            1/2 frälse hemman.
1.  Skatte gården.  Bredh åker 97 aln, höö till 40 lass.
2.  Frelse.       Bred åker         19 aln,      höö til hwar-
3.  Pastoris 1/2 gårdh i Röök    19 aln,      tera             8 lass
NB 4.  Skatte ottingh som lyder til 1/2 skattegården i Häggesta. Bred åker  19 aln.
5.  Noch halfannan skatte ottingh som lyder til Hagen. Bred åker 29, höö 12 lass
     på uttengen, förutan hans åkrar som mästaparten ligga i engh.
6.  Crone utjordh. Bred åker  10, höö till 4 lass.
A.  Norre giärdet, spekleera eller qwak lera.  B. Söder giärdet, lerjordh och spek-
                                                                                                  lera.
     Fleere nyttigheter fins intet.
Nota Bene. Åkeren ligger i engh.

Folio 64.

Heeda sochen, Egbola.   Nummer 27.  Afmätt och calculerat

Utsäde i Egbola (Härefter tabell på åker och eng:)

Anders
Börsson.