D10a:66


(Karttext:)
Här tager Tiugby ängh wid.
Starrengh.
Här tager Issberga.
Hårdhwalz engh.
Beteshage medh granskogh.
Beteshage.
Här Tiugby ägor wid.
Skwalla.
Engh.
Här tage Walby ägor wid.

(Baksidan:)
Dijssewee, frelse 1, crone 1, skatte 1/8.
1.  Frelse. Bred åker 60,  höö till 26 lass.
2.  Crone. Bred åker 45,  höö till 15 lass.
3.  Skatte 1/8. Bredh åker 15, höö till 5 lass.
4.  Crone gården i Heeda hafwer 2 åkrar som annoterat är medh,     om 1/2 tunnor utsäde.
                                                                                  numero 4.
5.  Munck engen hwilken bergass till Diuregården.
Qwackleera i båda giärden.  Fleere nyttigheter finss intet.
Twenne flåtter som komma frälse gården til och äro annoterada
medh nummer 1.
              Afmätt och calculerat.

(Härefter tabell med åker och äng:)

2 flåtter som kommer frälse gården 1 till,  3 3/4 tunnor, 6 3/4 tunnor.
Noch en sqwalta som kommer frälse gården till.

Anders
Börsson.

Heda sochen, Dijsewe.  Nummer 23.

Folio 66.