D10a:7


(Kartsidan:)
Skatt hemman Storlicka. 
Måns Pärsson fritt i sin lifztidh.
Hårdhwaldz engh.
Uthsäde 1 1/2 tunnor.
Kiär engh.
Hårdhwaldh engh.

Här tager Tyt-torps ägor wid.

Tyttorp ägor.
Lindh.
Engehage.
Elak fnughwaldhz engh ful medh tufwar.
Denne engh kommer Tyttorp til.
Elak fnugh waldhz engh.

(Baksidan:)
Lämminge  cronohemman 2.
1.  Cronohemman 1.  Bred åker  15 aln. Höö 9 lass.
2.  Cronohemman 1.  Bred åker  12 aln. Höö 6 lass.
I både giärden är leerjordh.
Flere nyttigheter fins inttet.

Storlycka utsäde  1 1/2 tunnor. Engh 30 lass höö.
  1. Lysinghz häradt, Harsta sochn, Lämminge Storlycka, folio 7.