D10a:73


(Karttext:)
Här tager Jußbergs ägor wid.
Betess waldh medh litten granskogh.
Engh.
Måse.
Betess hage medh granskogh.
Lindh.
Engh
60 tunnor.
Hårdhwalz engh.
Söder.
Engh.
Engh.
Engh.
Här tager Tuna ägor widh.
Här tager Häggesta ägor widh.

(Baksidan:)
Jettingsta, skattehemman 2, cronehemman 1.   Afmätt och calculerat.
Skarp lerjordh i begge gierden.
1.  Skatt 1, hafwer i byemål , smale bordet 16, bred bolet 32, höö 24.
2.  Skatt 1/2, hafwer i byemål  32,  höö till 16 lass.
3.  Crone 1, hafwer i byemål  24, höö till 12 lass.
K. Ena engehump som cronegården brukar
     och gifwer ther för1 en öre och kallass
     kyrke jordh.

Utsäde i Jättingh-
sta.                        (Härefter tabell på åker och eng:)

Anders
Börgesson.

Heda sochen, Jättingsta. Nummer 15.

Folio 73.

______________
1Fel för fär?