D10a:76


(Karttext:)
Forss by ägor taga wid.
Här tager Hästholms ägor wid.
Här tage Näfsta wid.
Engh.
Engh.
Ockleby tager här wid.
Pastoris häst hage.
Ockleby ägor taga wid.
Beetess wald.
Koohaghe.

(Baksidan:)
Tolsta, crono hemman 2, skatte uttjord een ottingh, såsom
lyder till Peder Eriksson på Ingewalstorp.
A.  Crono hemman, Prästegården haffwer utij byemåll 60.
B.  Crono hemman 1, haffwer utij byemåll 20 aln.
C.  Skatte bordett haffwer utij byemåll1 11 aln.
D.  Östre gärdett ähr leerjord och någott littett beblandatt mädh
                                                                                    swarmylla2.
E.  Wästre gärdett ähr skarp leera.

Folio 76.

Ingen skog, mulebete eller fijske.

______________
1byemall ms.
2fel för swartmylla?