D10a:77-78


(Karttext:)
Skilnan emellan Haninge och Jettinsta.
Fnugh wald.
Som lind och sand backar.
Näfsta ägor taga widh.
Tolsta ägor taga wid.
Måsse.
Öde åker.
Skilnan emellan Råby och Forssby och Haninge.

(Baksidan:)
Folio 77. 78.

Inga utegor.

Tolsta sockn. Hanninge, crono 3. Haningetorp.                                 Afmätt och calculerat
Haninge cronehemman 3. Haninge torp, frälse hemman 2.                       Anders
1.  Crono hemman 1. Bredebolet 28, smalebolet 16, höö til 6 lass             Börson
2.  Crono hemman 1. Bred åker 24, höö 4 lass.
3.  Crono hemman 1. Bred åker 24, höö 4 lass.
4.  Frälse hemman 1. Bred åker 24, höö 4 lass.
5.  Frälse hemman 1. Bred åker 16, höö 3 lass.

Heela Tolsta sochn.
Haninges utsäde i Söder-
                           gärdet.  (Härefter tabell på åker och eng:)

Johan Larsson.

Synda icke ty gudh
dett seer, englen
sörier och satan leer.