D10a:79


(Karttext:)
Tolsta tager wid.
Pastoris kalffwehaghe.
1 kalffhage.
Kalffehage, denne kommer Hörsta Anderss till i Alwastra.
En betesswald som lyder till Näffsta.
Fnugh
Näffsta crono 3. Och ärhe lijka stora wtij skiffte. Swartt mylla och någott beblandatt med leera.
Skilnaden emillan Ukleby och Näfsta.
God ängh.
Engh öffwer altt, [till] till heela byden, till 34 lass.
Godh engh.
God ängh.
Elack lind.
En litin engehaghe god wald.
Haninge ägor taga wid.
Söder.
Når.
Okleby.

(Baksidan:)
Tolsta sokn. Näffsta. Nummer 9.  Afmätt och calculerat.

Anders
Börsson.

Näfsta, utsäde till hwartera gården i wästre giärdet 13 1/3 tunnor, och äro alle 3 lika stora.

Folio 79.

Inga utegor.