D10a:8.11


(Kartsidan:)
Nor.
Kalfwahage.
Örjordh.
Örjordh.
Maa engh till 10 lass.
Kolbery, skatte hemman 1/4.
Utsäde i  {  Wästre gärdet 1 1/2 tunnor
                   Östre gärdet  1 1/2 tunnor.
Engh til tio lass hö.
Bergh skogh.
Söder.

Nor.
Ingen annan utmark
.
Bergh och skogh.
Maa engh.
Utsäde  3 1/4 tunnor.
Engh till 12 lass höö.
Smestorp, skatte hemman 1/4.
Örjordh.
Maa engh til 10 lass.
Söder.

Utsäde 1 tunnor.
Engh till 8 lass.
Sollare hemmet, crono hemman, är taget af Gunhylta ägor.
Muljordh.
Bergh och skogh.
Maa engh full med skogh, 10 lass.
Söder.

Utsäde 2 1/2 .
Engh till 12 lass höö.
Littet utmark.
Maa engh medh skogh till 10 lass.
Bergh.
Gunhyltan cronohemman 1/4 .
Örjordh.

Utsäde 4 tunnor.
Engh till 20 lass höö.
Skenelidan skattehemman 1/4 .
Skogh och uthmarck.
Söder.
Muljordh.
Nor.
Hårdhwaldz engh till 30 lass, full medh bergh och skogh.

(Baksidan:)
Harsta sochn, Kolbery, Smestorp, Gunhyltan, Sollarehemmet, Skenelidan numro 53.
Lyssingh häradt, folio 8 .
Afmät och calculerat
Anders
Börgesson
1641.

Lysingh hä-          {  Summa på
rädht                        Swansshals    }  Socknar
                                Kumbla
                                Harsta
Afmätte och calculerade
af
Anders Börijesson
åhr 1641.

Folio 8. 11.