D10a:81-82


(Karttext:)
Engh öffwer altt till heela byden till 24 lass.
Skilnan emellan Forssby och Tägneby.
Lind.
En litin engh såsom Tegneboga och Fårssby haffwa till hopa och tämeligh ängh.
Een enge hage, god wald.
Lind.
Lind.
Lind.
Beetess wald.
Söder-når.
Elack lijndh.
Lind.
Betess wald.
Fnugh wald.
Skilnan emellan Hestholmen och Tägneby.
Skilnan emellan Lunden och Tägneby.
En lijten eng, fnugh wald.
Beetess wald, fullt med gran-buskar.
Skilnan.
Enn hest haghe och ärho alla lijka deliacktighe.

(Baksidan:)
Tolsta socken, Tägneby crono 2.  Nummer.  Afmät och calculerat
                                                                      Anders
                                                                      Böresson.
Tegnebys utsäde i f       A { 27 3/4 tunnor.
till hwartera gården       B    26 3/4 tunnor.
och äro lika stora.

Folio 81.82.  Inga utegor.