D10a:84


(Kartsidan:)
Den täppen numro 3 brukar Cronegården.
Och ähr een körkegård, ther legges the menniskor som druchnad wäter.
Skilnan emellan Tolsta och Hästholmen.
Hästholmen. Crone hemman 2 och een 1/2, doch äro the cerdskilda bygde och ärho lijka stoora
wtij åcker och engh, endoch ähr eelack skeenwalz engh weed pass till 16 lass höö,
och ingen wtmark, eller felleskogh.
Skilnan emellan Hästeholmen och Tekneby.
Söder-Når.
Skarp leerjord och sanjord.
Skilnan emellan Alwasta och Hästholmen.
Wäter.
Skarp lera och örjord i altt giärdett.
Gärdess engh full medh bärg och backar doch inthed annat ähn steenbackar, och kan belöpa sigh till höö 15 lass höö.

(Baksidan:)
Tolsta sockn, Hesthollmen.  Nummer 6.    Afmätt och calculeratt
                                                                  Anders
                                                                  Börsson.
Hästholmens utsäde i Öster {giärdett  8 tunnor    } tilhwartera gården och äro lika stora.
                                 Söder              6 1/4 tunnor

Folio 84.  Inga utegor.