D10a:85


(Kartsidan:)
Når.
Örjordh.
Medemåttigh tår engh.
Kußelycke.
En wthengh till     lass höö.
Becken skilier engenss ägora ått.
Rudedammar.
Clostret.
Alluastra, crone gårder fyra, och alla lijka stora utij äghor.
Hörsta1 Anderss brukar en engh och någott lijtit til åker ther utij. såm räntar een
fierdeles skeft och kallas Ålebäcken.
Enge hage.
Enge giärdet.
Söder.
Ållebechen brukes af nummer 4, och har inga huus.
Sandh jordh.
Sandh jordh.
Ålbäckz giärdet.
Ängh till    lass höö som lyter Ålebecken.
Örjordh.
Örjordh.
Sandjordh.
Hästholms ägor taga wid.


(Baksidan:)
Tolsta sockn, Alfwastra.    nummer 5.

Alwastra utsäde           Kuselycka       5 1/4 tunnor.
til hwartera          {      Såndhgiälet      9 3/4 tunnor.
giärdet.                       Engegiärdet      7 tunnor.
                                  Ålbäckzgärdet  6 1/2 tunnor.

Ålebecken crono hemman 1/4, utsäde 3 1/4 tunnor, höö til 10 lass.

Folio 85

____________
1Fel för Härsta?