D10a:87


(Kartsidan:)
Skarp leera.
En lijtin ängehage såm lyder allena Peder Larsson till, doch nogott med granskog, till 3 lass höö.
Här tager Sijks ägor widh.
En litin engh såm ähr in-tagen aff gierdett. Broby crono 2.
Lerjord, någott till muljord.
Lindh
Muljordh och nogott beblandatt med leera.
Wtt engh, engh öffwer altt till 18 lass wppå hward gård, nogott wåttaktigh engh.
Här tager Jussbergz ägor wid.
Skillnan emellan Herre engen och Broby.  Herrengen kallass Alvastra engh.

(Baksidan:)
                           Öster                   70 tunnor                                                      35 tunnor
Broby, utsäde i { Norre } giärdet { 45 3/4 tunnor,  både gårdarna äro lika stora { 23 1/4 tunnor
                           Lille                     10 tunnor                                                       5 tunnor

Tolsta sockn, Broby.  Nummer 2.     Afmätt och calculerat.

Anderss
Börsson.

Folio 87.