D10:9.10


(Kartsidan:)
Här tager Tungelunda ägor wid.
Beteswaldh.
Här tager Kulla ägor och Stömmesta wid.
Lindh.
Hårdh waldhz engh.
Beteswaldh.
Hårdh waldhz engh medh bergh1 och skogh.
Hårdh waldh engh.

(Baksidan:)
Hadesta skatte hemman 1/2 och trij utboor, crone hemman 2.  Afmät och calculerat.
1.  Crone hemman 1. Bredh åker 40 aln, såsom och et littet boor 8 aln. Höö 20 lass.
2.  Crone hemman 1. Bred åker 44 aln. Höö 24 lass.
3.  Skatte utbordh som lyder till Norre skatte gården. Bred åker 22 aln. Höö 16 lass.
4.  Skatte hemman 1/2. Bred åker 40 aln. Höö 20 lass.
5.  Crone hemman 1/4. Bred åker 12 aln. Höö 6 lass.

6.  Crone hemman 1/4. Bred åker 12 aln. Höö 6 lass.
7.  Frälse utboor.         Bred åker 12 aln. Höö 6 lass, lyder till Qwarnetorp.
8.  Skatt utboor som lyder Norre skattegården i Järsslössa. Bred åker 8. Höö 4 lass.
9.  Skatte utbor som lyder til Järßlösa. Bred åker 6 aln. Höö 3 lass.
     I både giärden är leerjordh och bergsugh jordh.
        Någott skogh och wtmark.
             Fleere nyttigheter fins intet.

          Folio 9. 10.

Harsta sochn, Hadesta numro 49.

______________
1begh ms.