D10a:90-91


(Karttext:)
Mikelsstorp.
Ligger i Diuregården alle dhesse.

Engh öffwer allt til 30 lass höö.
Utsäde i  { Norregiärdet  15 3/4 tunnor.
                 Södergiärdet  15 3/4 tunnor.
Når.
En litin engh.
Hesthage.

Söder.
Engh myckett med hesleskogh och backar, till 2 lass höö.

Söder.
Bergh och skogh.
Örjordh.
Engh medh hesleskogh til 6 lass höö.
Håje crono hemman 1.
Lindh.
Örjordh.
Kalfwehage.
Sank engh medh skogh, till 10 lass höö.
Utsäde i { Norregiärdet    7 tunnor.
                Södergiärdet    8 3/4 tunnor.

Denna handh skrijfft ähr redeligen
betald wittnar iag medh egen
handh, datum Aby Åby dhen
16 octobrih 1641
Peer Jonsson
Duuk.

(Baksidan:)
Tolsta socken, Haije, Elffwerum.  Nummer 4.  Mickelsstorp.
Afmätt och calculerat
Anders
Börsson.

Folio 90. 91.