D10a:98


(Karttext:)
Här tager Kulletorps egor wijdh.
Här tager Lycka egor wijdh.
Här tager Sijööstorp egor wedh.
Betesshage full mz bergh.
Hårdwalz engh medh  bergh och granskogh.
Lindh.
Skenne waldz engh medh gran och biörhe skogh.
Här tager Öninge egor wedh.
Lind.
Här tager Erstorp wijd.
He<r> tager Swems.
Här tager Aliminge wijdh.

(Beskrivning:)
1.  Ödesiö, chrone hemman 3,  skatte <hemman> 2,
    frelsse hemman 5, uthiord 2.
    I både gierden är mest leerblandatt
    muliord och någott öhriord.
2.  Klochkare gården, chrone 1,  15 allnar.
3.  Riddare gården, skatte 1/2 ,     21 allnar.
4.  Gategården, frelsse 1,             22 allnar.
5.  Pilegården, frelsse 1,               22 allnar.
6.  Skaapegarden1, frelsse 1,       22 allnar.
7.  Skatteuthiord till Lychkia,       11 allnar.
8.  Södre frelssegården 1,            21 allnar.
2.  Klochkare lillebord                 15 allnar.
9.  Skattegården 1,                      37 allnar.
12. Brenne gården frelsse 1/2,     10 allnar.
8.  Södre frelssegårdens lille bord 10 allnar.
10. Lille gården, chrone 1/2,          10 allnar.
11. Norregården, chrone 1/2,        10 allnar.
3.  Riddare gårdens lille boll,         15 allnar.
P.  Klochkare humpar.
    I wästre giärdet haffuer södre
    frelsse gården så myckett
    ringare uthsäde som kan
    sååss på förbemälte humppar i wästre
    gierdet någon  ap:b uthwisar.
13. Skatte uthiord lyder till Ingeualztorp.
    Rangnelerompan,                      6 allnar.
    Ähr skog till nötorftig.

_______________
1Fel för Skrapegården