D10a:försättsblad.


Oduglige chartor på byar i
Lysings härad af Anders Börjes-
son omkring 1640, ankomne i de-
cember 1795.

Koncepter till kartboken G 10.