D10b:001


Effterskrefne sochnar, byar, och hemman, finnas
vthi denna book antecknade med alle des till lydande lägenheeter.
         
                         Lysings Härad
                                                Folio                                          Folio
Harsta Sochn                              1              Swanshals Sochn      13
Rööckz Sochn                           38             Kumbla Sochn          34
Heeda Sochn                             56             Tolsta Sochn            74
Åby Sochn                              161              Ödesiö Sochn           93


(Vänstra spalten:)

      
Harsta Sochn                    1
Tunghe Lunda                            4
Skeeby                                      6
Stoorlycka                                 7
Lämminghe                                7
Skeenelijdan                              8
Sållarehemmet                           8
Gunhyltan                                  8
Haadesta                                   9
Kålberyd                                 11
Smedstorp                               11     
Torpa                                      12

       Swanshals Sochn             13
Prestegården1
Glänåås                                    17. 15
Swanshals med Prästegården   14
Swartekiälla                              16. 19
Öfwerby                                    17
Åås                                           18. 19
Kiälkesta                                   18. 19
Gåttorp                                     19. 20
Ramsta                                      20
Yxnekulla                                  21
Kyrkojord till Svanshalls            18. 21
Wallby                                       22
Kullen                                       23
Strömmesta                               23
Loorby                                    22. 23. 25.
Haalbergha                              23. 19. 26
Qvarnetorps Utjord                  23
Särzöijea                                 18. 27
Soolberga                                 28
Lilla Soolbergha                        29
Kiärr                                        30
Tompta                                    31
Daalbobeeta                            32
Alsijke                                    33

        Kumbla Sochn                34
Jerslösa                           10. 4. 34. 37
Åsby                                    6. 36
Tyttarp                                 7. 4. 37
Kyrkojord till Kumbla            34. 36

    Rööckz Sochn                  38
Höghbylycka                          40
Röckz Prästegård samt Kyrkojord   55. 48. 41


(Högra spalten:)

Hellebo Utjord                        4
Häijla                                      42
Ingewaldztorp            98. 51. 76. 40. 42. 50.
Gimmersta                              43
Asseryd                                 44
Skogh Engh                           44
Gifwetorp                              45
Gygeryd                                 45
Östansiöö                              46
Bårry                                    46
Steengård                              47
Ödemarck                             48
Eije                                       48
Walla                                    50
Hämmingztorp                       42. 51
Steen                                     51
Hillinghsta                               53. 52
Hagen                                53. 40. 52. 64
Millingstorp                        41. 53
Lilla Eegbola                           54
Knifstorps Utjord                   52
Runnesta                                 55
Kolsta Utjord                     52. 53

    Heeda Sochn                  56
Kyrkojord                           61
Haddetorp                           58
Tiughby                               59
Isbergha                              61
Sijck                                   62
Swänstorp                           63
Egbola                                 64
Kåålsta                  52. 53. 65. 60
Dijsewe                              66
Munck Engen                     66
Waldhby samt Utjorden Palmebordet   67
Häggesta                        64. 69
Tuna                                 70
Torpalycka till Hanningetorp 70
Jusbergh                           71
Heeda                        66. 72
Jättinghsta                  69. 72
Häradsvaldh Cappellansgård   72

    Tolsta Sochn                74

1 Prestegården inskrivet med senare handstil, samt därefter överstruket.
Även andra by/gårdsnamn inskrivet med en senare handstil.