D10b:100


(Rubrik:)
Ödesiö Sochn.

Notarum Explicatio A   Lycka skattehemman      ½
B   Vthsäde i   { Norregierdet 8 tunnor  
C                       { Sodregierdet1 7 tunnor
D   Engh till 16 lass höö

    Jngen skog eller vthmarck
    Här till ähr en vthiord belegen i
    Ödesiö by och fins igen på andra
    sidan verte folium. S transporterat
    skattevthiordh i Ödesiö, en lyder hijt till Lyckia
    Vthsäde i   {Östergierdet      5 ½ tunna
                      {Wästergierdet   5 ½ tunna
    Engh till 12 lass höö.

(Text på kartbilden:)

Här tager Råby ägor wid
Eng
Har tager Systorps ägor wid
öriord
Eng
Hårdwaldz engh
Eng
suart mylla
Här tager Kulle torps ägor wid
Här tager Ödesiö ägor wid
suart myla noget leer blandat


1 Fel för Södregierdet