D10b:102 - 103


(Rubrik:)
Lysinghz Häradh         Ödesiö Sochn
Notarum Explicatio A   Swäm. Cronehemman         6.
                 Frälsehemman        1.

1   Bodzgården. Cronehemman         1
    Hafuer enskijlte ägor i åker och engh
B        Vthsäde i       { Norregierdet      18 tunnor
C                              {Södregierdet      13 tunnor
D   En wreet till                                       3 tunnor
E   En wreet till                                      1 ½ tunna
F   Engh till 30 lass höö. Humblegård till
    250 stenger.

2   Cronehemman i Suäm                  1
    Hafuer i byemåll 20 alna bred åker
G   Vthsäde i     {Norregierdet               8 tunnor
H                       {Södregierdet               3 ½ tunna
I                        {Lillegierdet                  2 tunnor
K   Engh till 22 lass höö.

3   Cronehemman Jbidem                  1
    Hafuer i byemåll 20 alna bred åkerker1
G                        {Norregierdet               8 tunnor
H    Vthsäde i      {Södregierdet               3 ½ tunna
I                          {Lillegierdet                  2 tunnor
K   Engh till 22 lass höö.

4   Cronehemman Jbidem                  1
    Hafuer i byemåll 20 alna bred åker
G                        {Norregierdet               8 tunnor
H    Vthsäde i      {Södregierdet               3 ½ tunna
I                          {Lillegierdet                  2 tunnor
K   Engh till 22 lass höö.

5   Wästergården. Cronehemman Jbidem                  1
    Hafuer i byemål 20 alna bred åker
G                        {Norregierdet               8 tunnor
H    Vthsäde i      {Södregierdet               3 ½ tunna
I                          {Lillegierdet                  2 tunnor
K   Engh till 22 lass höö.

6    Södregården. Cronehemman Jbidem                  1
    Hafuer i byemåll 20 alna bred åker
G                        {Norregierdet               8 tunnor
H    Vthsäde i      {Södregierdet               3 ½ tunna
I                          {Lillegerdet                  2 tunnor
K   Engh till 22 lass höö.

7 Frälsehemman Jbidem                  1
    Hafuer i byemåll 20 alna bred åker
G                        {Norregierdet               8 tunna
H    Vthsäde i      {Södregierdet               3 ½ tunna
I                          {Lillegierdet                  2 tunnor
K   Engh till 22 lass höö.

    Till ofuan bemälte by ähr skogh til timber
    suediefall, wed, stör, och giersle och vth-
    marck till nödtorfften. elliest och fiske
    watn i Wäteren.

(Text på kartbilden:)

Här tager Arrenäs ägor wid
Wäter Lacus
sånd blandat iord
såndblandat iord
Här tager Ödesiö ägor wid
såndblandat iord
såndbladat iord
Eng
Såndblandat iord
Här tager Erstorps ägor wid
Eng
såndblandat iord
sånd blandat iord
Här tager Marckz ägor wid
Hårdwaldz engh
Hård waldz eng

Scala ulnarum

1 Fel för åker