D10b:107


(Rubrik:)
Ödesiö Sochn
Notarum Explicatio A   Skårpery Cronehemman      ½
B                      { Södregierdet   2 tunnor
C   Vthsäde i    { Östergierdet   1 ½ tunna
D                     { Westergierdet   1/4 tunna
E   Engh till 14 lass höö.
    Någen skog och vthmarck

(Text på kartbilden:)

gierdes engh
gierdes eng
ör iord
Engh
öriord
Engsiö lacus

Scala ulnarum

(Antecknat i efterhand  vid sidan av kartbilden:
Östergötland, Lysings Härad
författat vid1 år 1639 - 40 eller 41 af Lantmätare
Johan larsson Grotte


1 överstruket